Διαδικασία
Παραγωγής
Προϊόντων

Όλα τα καλούπια είναι κατασκευασμένα από μαντέμι και είναι αναλώσιμα

Για να παραχθεί ένα βάζο ή μία φιάλη, χρησιμοποιούνται μία σειρά καλουπιών και εξαρτημάτων.

Το γυαλί μορφοποιείται στις προφόρμες από πεπιεσμένο αέρα, για να μεταφερθεί στις φόρμες, όπου παίρνει την τελική του μορφή.

παραγωγη γυαλιου
παραγωγη γυαλιου

Για να παράξουμε μία φιάλη σε μία μηχανή οκτώ στοιχείων διπλού στάγματος, ο ακόλουθος κύριος εξοπλισμός είναι απαραίτητος:

  • 22 φόρμες + πυθμένες φορμών,
  • 30 προφόρμες + πυθμένες προφορμών.

Βεβαίως απαιτείται και ένας μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων όπως επιλαίμια, φυσητήρες κλπ.

Μία μηχανή 8 στοιχείων διπλού στάγματος, παράγει περίπου 150.000 τεμάχια ανά 24ωρο.

Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η παραγωγή μιας φιάλης, τα χρησιμοποιηθέντα καλούπια μεταφέρονται στο μηχανουργείο για καθαρισμό, επισκευή και γυάλισμα, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για την επόμενη παραγωγή.