Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ

1

Ο πελάτης συζητά με τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας πάνω στην ιδέα του νέου καλουπιού. Στο στάδιο αυτό η τεχνική μας ομάδα συμβουλεύει τον πελάτη σε θέματα βελτίωσης του κόστους ανάπτυξης, της παραγωγικότητας, λειτουργικότητας και εργονομίας του προϊόντος καθώς και σε θέματα εικόνας και marketing.

2

Μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες η τεχνική μας ομάδα αναπτύσσει μια πρόταση και ο πελάτης παραλαμβάνει ένα σχέδιο με τεχνικές προδιαγραφές. Το σχέδιο παραμένει προς έλεγχο και πιθανές βελτιώσεις μέχρι την τελική έγκριση από τον πελάτη.

3

Μετά την τελική έγκριση του σχεδίου, ο πελάτης εφόσον το επιθυμεί, μπορεί μέσα σε 15 εργάσιμες να παραλάβει δείγμα του προϊόντος σε πραγματικές διαστάσεις σε μορφή plexi-glass. Το δείγμα θα βοηθήσει τον πελάτη να αποκτήσει ρεαλιστική αίσθηση των διαστάσεων και της μορφής της συσκευασίας, να προχωρήσει σε δειγματισμό, δοκιμές στη γραμμή παραγωγής, κ.α. Για την υπηρεσία αυτή ο πελάτης θα χρειαστεί να προκαταβάλει το ποσό των 300€ / τμχ.

4

Στη συνέχεια ο πελάτης θα λάβει μια οικονομική προσφορά για το κόστος ανάπτυξης των καλουπιών, το κόστος για κάθε τεμάχιο, χρόνους παράδοσης, ελάχιστες ποσότητες παραγωγής, όρους πληρωμής, κ.α.

5

Εφόσον ο πελάτης είναι θετικός να προχωρήσει στην κατασκευή των καλουπιών, θα υπογραφεί και από τις δύο πλευρές συμφωνητικό το οποίο μεταξύ άλλων θα περιγράφει τα στάδια ανάπτυξης των καλουπιών, τις ελάχιστες ποσότητες ανά παραγωγή, όρους παράδοσης και πληρωμής, όρους αποκλειστικότητας, κ.α.

6

Το επόμενο στάδιο αφορά στην ανάπτυξη των δοκιμαστικών καλουπιών. Τα δοκιμαστικά καλούπια χρειάζονται για την δοκιμαστική παραγωγή περίπου 50 τμχ στην υαλουργία. Η δοκιμαστική παραγωγή είναι απαραίτητη και βοηθάει την υαλουργία να βελτιστοποιήσει τις τεχνικές παραμέτρους των κανονικών καλουπιών πριν την κατασκευή τους αλλά και την παραγωγική διαδικασία. Ο πελάτης μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα 50 τμχ για δοκιμές στην παραγωγή, τη συσκευασία μεταφοράς, δειγματισμούς κ.α. Στο στάδιο αυτό ο πελάτης θα πρέπει να εγκρίνει τα δοκιμαστικά δείγματα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή των τελικών καλουπιών. Αν ο πελάτης αποφασίσει να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές, τότε η διαδικασία ενδέχεται να επιστρέψει στο στάδιο 2 με τη σχετική οικονομική και χρονική επιβάρυνση. Το κόστος για την διαδικασία κατασκευής των δοκιμαστικών καλουπιών προκαταβάλλεται 50% πριν την εκκίνηση και 50% πριν την παράδοση των δειγμάτων στον πελάτη. Ο χρόνος παράδοσης των δειγμάτων είναι περίπου 90 ημέρες.

7

Μετά την έγκριση των δειγμάτων από τη δοκιμή, ξεκινάει η κατασκευή των τελικών καλουπιών. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης του ολοκληρωμένου σετ είναι κοντά στις 120 ημέρες. Το 50% του κόστους* για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σετ προκαταβάλλεται με την έγκριση των δειγμάτων δοκιμής. Το υπόλοιπο 50% πριν την παραλαβή του από τον κατασκευαστή.

  • Το κόστος των καλουπιών (δοκιμαστικών και τελικών) εξαρτάται από την εκτιμώμενη ποσότητα των τεμαχίων που θα παράγονται σε κάθε παρτίδα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για 50.000 τμχ ανά παρτίδα παραγωγής το κόστος κατά μέσο όρο ανέρχεται περίπου στα 15.000€.
  • Για 300.000 τμχ ανά παρτίδα παραγωγής, το κόστος κατά μέσο όρο ανέρχεται περίπου στα 40.000€.
  • Το κόστος ανά τεμάχιο προϊόντος (βάζο ή φιάλη) δεν συμπεριλαμβάνεται στα παραπάνω κόστη τα οποία αναφέρονται μόνο στην κατασκευή των καλουπιών.
  • Για μικρές παρτίδες παραγωγής (π.χ. 50.000 τμχ) το κόστος ανά τεμάχιο προϊόντος είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τις μεγαλύτερες παρτίδες παραγωγής.
  • Έτσι μικρές παρτίδες παραγωγής απαιτούν μικρή σχετικά επένδυση σε καλούπια αλλά έχουν μεγαλύτερο κόστος τεμαχίου.